מינהג

custom, habit, usage, manner, fashion, mode, practice, fashionableness, habitude, institution, law, praxis, rite, rule, wont

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מינהג — נוהג, נוהל, הרגל, שגרה, מוסכמה, נורמה, טבע, נטייה, מסורת, סגנו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.